Vỉ Mạnh Hùng

Vỉ sâu dày MẠNH HÙNG

0

Nguyên liệu: Nhôm đúc Dùng lót dưới đáy nồi xoong, tránh làm đen thành nồi xoong khi đun nấu đồ ăn Có

Vỉ sâu MẠNH HÙNG

0

Nguyên liệu: Nhôm đúc Dùng lót dưới đáy nồi xoong, tránh làm đen thành nồi xoong khi đun nấu đồ ăn Có

Vỉ cạn Mạnh Hùng

0

Nguyên liệu: Nhôm đúc Dùng lót dưới đáy nồi xoong, tránh làm đen thành nồi xoong khi đun nấu đồ ăn Có